Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker (medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen/IPA).

Jag arbetar med psykoanalys, psykoanalytiskt orienterad psykoterapi, konsultation, handledning både när det gäller psykoterapier och behandlingspersonal av olika slag, utbildningar och föreläsningar.

Jag har länge varit verksam i Göteborg inom Otterhällans Institut, men är nu baserad i Lund.

I Lund har jag min mottagning på adressen
Tommy Tallbergs läkarmottagning,
Råbygatan 2, 223 61 Lund.
Tfn: 072-733 54 49.

Jag är ackrediterad för psykodynamisk psykoterapi i Skåne vilket innebär att man kan gå på landstingets frikort om man har remiss från en vårdcentral.

Rum utan tid – en psykoanalytisk betraktelse över
tidsföreställningar i en tid utan tid

Den här boken handlar om realistiska och orealistiska tidsföreställningar. Det är en omtumlande bok som ruskar om våra vardagliga, ofta slentrianmässiga, sätt att tänka på tiden. I boken beskrivs olika former av reaktioner på våra tidsfantasier…

Läs mer om boken: Carlssons 2015
 

Utbrändhet – ett psykoanalytiskt perspektiv
gavs ut på Studentlitteratur 2004.

Du kan kontakta mig direkt för att köpa boken,
eller köpa den som e-bok via Adlibris.
 

Förutom böckerna har jag skrivit en del artiklar i tidskrifter som Psykologtidningen,
Insikten, Mellanrummet och Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie.

E-post: info@kajsabrundin.se

 

 

Länkar
Otterhällans Institut
Svenska psykoanalytiska föreningen
Psykoterapicentrum
Mellanrummet
International Psychoanalytical Association
Sveriges Psykologförbund

mbj